keskiviikko 24. toukokuuta 2017

KV-hankkeen Suomi 100-metsän istutus

KV-hankkeessa mukana olevat kahdeksasaluokkalaiset istuttivat Siikaisiin Suomi 100-metsää. Kiitämme lämpimäst 4H-yhdistystä KV-hankkeen tukemisesta!
 Männyntaimet siirrettiin istutusvakkaan
 Istutusputkella taimet saatiin kätevästi mättääseen
 Siellä se nyt on, 1-vuotias taimi aloittamassa kasvuaan Suomi 100-metsässä. 1200 tainta istutettiin.
 Istutusaluetta

Kyllä näillä eväillä jaksaa! Kiitos koulun keittiölle ja 4H.lle!